Veloverstået Træf Fur

17 spændende og engagerede personer fra hele landet deltog i det første Træf Fur d. 21.-22. oktober 2017. De havde tilmeldt sig for at møde Fur og teste en drøm om at flytte væk og evt. til et samfund som Fur.

Nogle af deltagerne i Træf Fur kendte til øen i forvejen, andre ikke. Det er ikke for meget at skrive, at flere kommer igen og at nogle helt sikkert har seriøse planer om tilflytning og erhvervsaktivitet.

Det er dog alt for tidligt at sige noget præcist om de endelige resultater. Tilsvarende er det ikke retvisende på nuværende tidspunkt at skrive om de erhvervsprojekter, deltagerne kunne have i overvejelse efter mødet med øen. Men der fremkom mange lovende forslag på træffet, kan vi roligt konkludere.

Programmet de to dage var spækket med indslag og besøg rundt om på øen. Alle var på stikkerne og gav deltagerne det bedst mulige grundlag for at komme videre i deres beslutninger. Kronen på værket var ikke mindst lørdag aften på Fur Bryghus, hvor rigtig mange tilflyttede Furboere deltog og øste af deres erfaringer. Da var vi også inde på, hvordan der vil blive fulgt op. Der er for eksempel sikret en fortsat tæt kontakt til de enkelte og adgang til relevant rådgivning, viden etc. i forhold til de behov, der måtte opstå i processen frem mod realisering af flytteplaner og erhverv.

Det skal tilføjes, at flere ikke kunne deltage i de dage, men bliver introduceret til Fur på samme måde, og at henvendelser fra nye interesserede løbende vil blive besvaret af projektlederen (johnfur@fibermail.dk). I april 2018 vil der blive arrangeret endnu et Træf Fur, denne gang kombineret med et Åben Ø-arrangement.
Nedenstående er kun få blandt rigtig mange anerkendende udsagn fra deltagerne ved afslutningen af træffet.
”Rummelighed – at der er plads til for alle og også skæve ideer”, ”Sammenhold og netværk”, ”Storslået natur (vand/vind/ler/skov/bakker/udsigt)”,”Den energi, begejstring, som de ’gamle’ tilflyttere viste”, ”Lokalsamfundet støtter op om ideer og projekter”

”Meget positivt og inspirerende”, ”Når vi skal flytte, er det blevet klart, at det skal være til Fur”, ”Kommet fra uvished til vished”, ”Taget godt imod, god stemning, åbnet op for at realisere drømme”

Tekst: Hanne Tanvig.
Foto: Knud Peder Jensen, FurNyt.dk.