Træf Fur april 2018 – Vil du med?

Hvis du overvejer at flytte, så kan Fur være en mulighed. Øen har rigtig meget at byde på og summer af liv. Vi ser dig som mulig tilflytter, men det er endnu bedre, hvis du også vil skabe din egen virksomhed på øen, eller overtage en eksisterende. Ved tilflytning behøver du ikke at have et færdigt, forberedt erhvervsprojekt. En spirende ide er nok. Vi hjælper dig med at gøre ideen til virkelighed.

I oktober 2017 havde vi et vellykket Træf Fur, som allerede har resulteret i flere tilflyttere, og Furs folketal stiger.

Programmet for forårets Træf Fur (foreløbigt)

Lørdag 14. april:

Kl. 10:00-11:00 Ankomst, kaffe og introduktion
Kl. 11:00-17:00 Rundt på øen (guidet tour) (inkl. frokost og kaffe)
Kl. 17:00-18:30 Privat indkvartering
Kl. 19:00-21:30 Middag sammen med inviterede Fur-boer, herunder tilflyttere efter det første Træf Fur

Søndag 15. april:

Kl. 08:30-09:30 Fælles morgenmad
KL. 09:30-11:00 Ideværksted
Kl. 11:00-12:30 Præsentation for sparringsudvalg, feedback
Kl. 12:30-13:15 Frokost
Kl. 13:15-14:30 Opsamling, næste skridt
Kl. 14:30-15:00 Kaffe og afrejse

Praktiske oplysninger
Det er gratis at deltage, men for at komme i betragtning skal du sende en anmodning herom med oplysninger om:

– Hvordan/hvor du har opnået viden om tilbudet
– Navn, adresse, alder, beskæftigelse o.l.
– Din motivation for at deltage

Da projektet modtager støtte og skal evalueres, skal du desuden stå til rådighed i forbindelse med interviews.
Tidligere Træf Fur deltagere er ligeledes velkomne. Fordi der er et begrænset antal pladser, forbeholder vi os dog retten til at vælge blandt tilmeldte, og da vil ’nye’ deltagere få høj prioritet.

Har du stor rejseafstand, kan du evt. ankomme fredag den 13. I givet fald må du påregne at dække evt. merudgifter. Send din begrundede ansøgning til Fur Udviklingsråd, att. formand John Brinch Bertelsen (johnfur@fibermail.dk). Ansøgningen skal være fremme senest 5. april.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at skrive til John eller Hanne Tanvig hwt@ign.ku.dk