Projektet Kreativt entreprenørskab: Bosætning, iværksætteri og erhvervsudvikling (KEFUR) går ind i sin sidste fase

Hvordan kan man fremme og kombinere tilflytning med erhvervsaktivitet på øen Fur i Limfjorden? Sådan lyder afsættet for projektet, der nu har prøvet kræfter med en metode.

I løbet af 1 ½ år har projektgruppen undersøgt, hvordan man kan tiltrække flere tilflyttere, der også gerne måtte have en iværksætter gemt i maven til Limfjordsøen. En del af metoden har været de såkaldte Træf Fur-seminarer, som er blevet afholdt ad to omgange; i efteråret 2017 og i foråret 2018, samt at folk har kunnet henvende sig løbende og få samme tilbud om at besøge øen.

Potentielle tilflyttere, der drømmer om at skifte brosten ud med natur, kultur og havudsigt, er blevet forvisset om, at det kan ske på Fur. De har deltaget i et nøje planlagt program, hvor øens herlighed, mange muligheder og aktive miljø er blevet synliggjort. Og hvad har vi så lært?

Det har virket! Nogle folk er allerede flyttet til, og flere overvejer det. Nye erhvervsaktiviteter er også på bedding. Udslagsgivende er velkomsten, de stærke fællesskaber og det blomstrende lokalsamfund som Furs, der tiltrækker nye beboere. Og meget andet …

Resultaterne sammenfattes i en rapport, som vil blive fremlagt på et seminar for deltagere fra lokalsamfund fra hele landet med samme interesser, som ønsker at udveksle metodiske erfaringer. Det finder sted den 2. oktober.

Mere viden om projektets resultater fås hos projektets faglige leder Hanne Tanvig på hwt@ign.ku.dk.

Hermed er der langt fra sat punktum for Flyt til Fur-kampagnen. Fortsat står formanden for Fur Udviklingsråd, John Brinch Bertelsen, altid til rådighed for nærmere kontakt, rådgivning, service og nye indslag på johnfur@fibermail.dk.

Projektets hjemmeside holder også fortsat åbent https://flyttilfur.dk.