Flyfoto af Fur taget i 2008

Resultaterne af KEFUR – det nytter

Seminar på FUR d. 2. oktober 2018 kl. 10-15.

KEFUR-projektet (Kreativt entreprenørskab på Fur: Bosætning, iværksætteri, erhvervsudvikling) er gået ind i sin afsluttende fase som forsøgsprojekt. Der er meget at berette om – ikke mindst at det virker. På et afslutningsseminar den 2. oktober vil vi præsentere resultaterne og lægge op til diskussion. Ved samme lejlighed vil vi høre om et nyt bosætningsinitiativ, som Småøerne har taget. Arrangementet om formiddagen foregår på Fur Bryghus. Om eftermiddagen skal vi på tur rundt på Fur, for at se og høre om KEFUR i praksis.

Folk med særlig interesse i, hvorledes bosætning (og iværksætteri) kan fremmes i små samfund, er inviteret med som deltagere på dagen. Det er gratis at deltage. Har du interesse i at være med, er det muligt efter først- til- mølle-princippet. I givet fald skal du henvende dig til hwt@ign.ku.dk og bede om program samt tilmelde dig inden d. 26. april kl. 12.

Nærmere information om KEFUR-projektet fås hos John Brinch Bertelsen, daglig leder (johnfur@fibermail.dk) eller Hanne Tanvig, faglig leder (hwt@ign.ku.dk; 3058 9820).