Fur_rapport web

Rapport om projekt KEFUR

Her kan du læse, hvordan en seniorforsker ser på projektets baggrund, metode og resultater.

Hanne W. Tanvig har fulgt projekt KEFUR på tæt hold. Nu er 1½ års arbejde analyseret, målt og vejet samt sat i perspektiv.Projekt KEFUR har givet ny viden. De to Træf Fur-arrangementer, der er gennemført, tiltrak overraskende mange unge, højtuddannede par fra universitetsbyerne – især fra hovedstadsområdet. De kom primært for at se på bosætningsmulighederne. Iværksætterne deltog ikke i de to Træf Fur-arrangementer, men benyttede sig derimod af den løbende rådgivning, som Fur Udviklingsråd har ydet gennem hele projektperioden. Iværksætterne er modne mennesker med en klar forretningsplan og har brug for hurtig rådgivning her og nu. De har ikke tid til at vente nogle måneder for at kunne deltage i et weekendarrangement. Den forskel stiller store krav til lokalsamfund, der vil arbejde aktivt med bosætning. Det er blot et eksempel på den viden og erfaring, der er kommet ud af projekt KEFUR. Når lokalsamfund forsøger at tiltrække nye borgere, er det vigtigt, at arbejdet analyseres og effekten måles – ellers finder man ikke ud af, hvad der virker, hvordan og hvorfor. Hanne W. Tanvigs publikation er nyttig læsning både for ildsjæle, der forsøger at udvikle et lokalområde, og for personer, der arbejder professionelt med landdistriktsudvikling.

Rapporten, der er på 41 sider, kan læses her

Hanne Wittorff Tanvig (2018): Kreativt entreprenørskab på Fur:
Bosætning, iværksætteri og erhvervsudvikling (KEFUR) – baggrund, metode og resultater.
IGN Rapport, september 2018, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
www.ign.ku.dk
Ansvarshavende redaktør
Claus Beier
ISBN
978-87-7903-798-4 (web)

Omslag
Jette Alsing Larsen
Forsidefoto
Fur, Inge Shee