Tanvig Kefur Seminar

Seminar om projekt KEFUR

Den 2. oktober 2018 havde 36 personer fra nær og fjern fundet vej til Fur for at høre om erfaringerne fra projekt KEFUR.

Der var deltagere fra flere danske øer, Sammenslutningen af Danske Småøer, LAG Småøer, Skive Kommunes forvaltning og byråd, Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og naturligvis også deltagere fra Fur.
Dagen startede på Fur Bryghus, hvor de nybyggede konferencelokaler gjorde indtryk på mange. John Brinch Bertelsen, der har været projektets daglige leder, bød velkommen og fortalte om projektets organisering samt finansiering og han takkede alle involverede.

Tanvig Kefur Seminar

Derefter gennemgik seniorforsker Hanne W. Tanvig fra Københavns Universitet projektets metode og resultater. Spørgelysten var stor, og den blev ikke mindre, da bosætningskonsulent Anja B. Knudsen fortalte om et nyt bosætningsprojekt, som LAG Småøerne netop har påbegyndt. Der blev virkelig delt viden og synspunkter. Efter frokost fik deltagerne en busrundtur, hvor projektlederen var guide. Der var indlagt tre stop undervejs på turen, så deltagerne kunne møde nogle af de iværksættere, der er flyttet til Fur.

Ved Huset Fuur fortalte Ea Fuur om sin virksomhed, og om hvorfor familien flyttede til øen. Derefter gik turen til Culturen, hvor Troels Madsen fortalte om, hvordan han har ombygget det tidligere bageri til galleri. Stedet har netop fået et nyt træværksted, hvor Gunnar ”Splint” Christensen laver unika-møbler af anløben bøg.

Endelig nåede deltagerne Café Herrens Mark, hvor der også er bed and breakfast og keramisk værksted. Her blev der budt på eftermiddagskaffe, mens Jørgen Christiansen fortalte om stedet, og om hvordan han og Lisbet var flyttet til Fur i foråret 2017. Stærkt medvirkende hertil var, at Fur Udviklingsråd havde skabt kontakt til en lokal sparekasse. Det fik finansieringen til at falde på plads.

Bryghuset spisning

Bussen nåede lige netop tilbage til Fur Bryghus kl. 15.00, og deltagerne kunne begynde hjemturen. Mange nåede at takke for en udbytterig dag. De tog fra Fur med viden og erfaringer, som de kunne bygge videre på.

Hanne W. Tanvig har publiceret sin undersøgelse af projekt KEFUR på Københavns Universitets hjemmeside, så her kan man gå i dybden med erfaringerne fra projektet. Læs mere