Fur med Livø i bagrunden

Destionationsdirektør – Destination Limfjorden

Er du en relationsskabende direktør, der med viden, energi og engagement ønsker at tage ansvar for opbygning og udvikling af turismen omkring Limfjorden i det nye selskab Destination Limfjorden? Så vil vi gerne have din ansøgning.

Stillingen
Vi søger en direktør, der ser det som sin mission at tage ansvar for opbygning og udvikling af det nye selskab, Destination Limfjorden, hvis formål er at udvikle turismen omkring Limfjorden. Destinationen er blandt de mindre i Danmark, den består hovedsageligt af mange små aktører, og den har et stort udviklingspotentiale. Det skyldes blandt andet den centrale placering i Limfjorden i et unikt og naturskønt område med mange attraktioner, og de tre kommuner (Skive, Morsø og Struer) satser fortsat på udvikling af hele turisme-paletten i området.


Direktøren får mulighed for at udfolde dette gennem et tæt, lokalt, nationalt og internationalt samspil med turismeaktørerne, kommunerne, de lokale foreninger, erhvervslivet, øvrige destinationer, ministerier og udenlandske aktører.

Vigtige hovedopgaver i startfasen er:

  • At ansætte destinationens medarbejderstab inden 1. juni 2020og sikre en professionel on-boarding heraf og opbygge organisationen, dens struktur og systemer
  • Indenfor rammerne af ”det strategiske afsæt”, som er politisk
    godkendt, er det direktørens afsæt at udarbejde et strategisk oplæg til bestyrelsen, som er visionært, ramme- og retningsgivende for destinationsselskabet og prioriteret på tids- og handleplanniveau. Med dette er målet at skabe ejerskab, hele vejen rundt, om destinationsselskabets retning og aktiviteter, som et vigtigt afsæt for udviklingen af selskabet.

Vores forventninger
Vi forventer, at du har en stærk, faglig og ledelsesmæssig baggrund indenfor opbygning og udvikling af oplevelsesøkonomi med fokus på opbygning af et brand, markedsføring, økonomistyring mv.

Herudover lægger vi vægt på, at du:

  • Har international erfaring med Tyskland, Benelux, Skandinavien, samt den nordlige del af Østeuropa er en betydelig fordel.
  • Er bevidst om, at destinationsselskabets basisfinansiering kommer fra tre kommuner, og at fokus derfor er at agere med afsæt i resultatkontrakten med de tre kommuner med fokus på hele Limfjorden. Med dette som fundament at sætte sig i spidsen for skabelsen af en stærk, fælles destination, hvorom der er politisk opbakning og lokalt ejerskab.
  • Er forretnings- og udviklingsorienteret og drives af nærheden til området og dens aktører på alle fronter, drives af at møde mennesker på alle niveauer og går velforberedt i dialog.
  • Direktøren er let tilgængelig, åben og diplomatisk, men også modig til at turde sige tingene, som de er, lytte, stå fast – og herigennem skabe gode kompromisløsninger gennem overblik og udsyn.
  • Direktøren skaber, i kraft af sig selv, tillidsfulde og holdbare netværk og samarbejdsrelationer, baseret på personlig integritet, lederskab, aftaleoverholdelse og opbakning til udviklingen.

Vi tilbyder

En særdeles spændende og meningsgivende stilling med et stort potentiale, som skal forløses gennem dialog og et stærkt fælles samarbejde. Du får mulighed for at skabe og opbygge et velfungerende destinationsselskab fra dets start, og herfra udvikle selskabet i feltet mellem produktmix, markedsføringsmix og relationsskabelse, både lokalt, nationalt og internationalt.

Løn og ansættelsesvilkår: Ansættelsen sker på kontrakt. Ansættelse pr. 1. marts 2020.

Ansøgning: Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger.
Ansøgningsfrist: Torsdag den 9. januar 2020
Læs den uddybende stillings- og personprofil på: www.muusmann.com/stillinger.


Vil du vide mere?
Spørgsmål om stillingen kan rettes til direktør Torben Gregersen,
Morsø Kommune, tlf. 23 72 07 19 eller searchchef Carsten Søgaard, MUUSMANN, tlf. 30 30 28 81