Spændende energiprojekt på Fur

På FurNyt.dk har Erik Wind Andersen skrevet om energiprojektet  FurEVER og Potentiale for PV plants Fur.

“Kære Furboer,
For godt et år siden havde vi opstart af projektet FurEVER.
Der blev bevilget konsulentbistand af Ærø Energi- og Miljøkontor fra Sekretariatet (EU) Clean Energy for EU Islands. Det resulterede i en rapport, som nu er tilgængelig. Den er vedhæftet denne artikel.
Introduktionen er på engelsk, men selve rapporten på dansk. Håber I finder rapporten interessant.
Der er planlagt to arbejdsgrupper

E (Energieffektivitet – her tænkes energioptimering i private husholdninger) og

R (Ressourcer – Herunder tænkes også bæredygtige boformer)

bliver etableret, når der ligger et muligt konkret projekt eller interesse-tilkendegivelse. Evt. bliver disse arbejdsgrupper kick-startet ved en workshop når corona-restriktionerne tillader det.
VE-arbejdsgruppen vil vi i gang med at etablere nu (VE – Vedvarende Energi). Den vedhæftede rapport skal være grundlag for arbejdet, hvor første opgave bliver at vurdere mulighederne for en solcellepark på Fur. Der skal komme flere projekter hen ad vejen. Denne arbejdsgruppe er tiltænkt at håndtere store energiprojekter på Fur.
Vil I deltage i arbejdsgruppen, skal I kontakte Erik Wind på erikwind@erikwind.dk eller 25 345 925 senest den 31. December, hvorefter der arrangeres første arbejdsgruppemøde i slutningen af Januar.

 Rapporten – klik her