Hvem er vi ?

Denne hjemmeside er skabt i forbindelse med projekt KEFUR, som Fur Udviklingsråd gennemførte i 2017-18.
Udviklingsrådets formand, John Brinch Bertelsen, stod for projektets ledelse i tæt samarbejde med en seniorrådgiver fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Seniorrådgiveren var tilknyttet som faglig leder.
Projektet var organiseret med en styregruppe med repræsentanter fra LAG Småøerne og Fur Udviklingsråd. Direktøren for Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter var formand.
Til projektet har været tilknyttet en række personer, der har arbejdet med markedsføring og presserådgivning.
Hjemmesiden Flyttilfur.dk er opbygget i samarbejde med FurNyt.dk, der også står for hjemmesidens fortsatte drift.

Kontakt

John Brinch Bertelsen på johnfur@fibermail.dk eller telefon 97 59 35 76.