KEFUR – kreativt entreprenørskab på Fur

Hvad er KEFUR?

KEFUR er en forkortelse for ’Kreativt entreprenørskab på Fur: Bosætning, iværksætteri og erhvervsudvikling’. I det toårige projekt er det formålet at tiltrække tilflyttere, som har ”en iværksætter i maven”.

I et to-årigt forløb er det formålet at tiltrække tilflyttere, som også har interesse i at blive iværksættere samtidigt med eller efter tilflytning. I processen arbejder en række personer omkring projektet aktivt for at finde jer interesserede og understøtter jer fra idé til realisering. Det gælder bosætningsmuligheder, ledige bygninger, videreføring af eksisterende erhverv, rådgivning og sparring. Projektets metode og resultater skal bearbejdes, så andre samfund i lignende situation kan bruge dem.

 

Kom til Træf Fur

Kom til Træf Fur  den 14.-15. april. Her vil du møde Fur og de mange muligheder. Du vil også møde mange af dem, som vil hjælpe dig videre – se rollemodeller.