KEFUR – kreativt entreprenørskab på Fur

Hvad er KEFUR?

KEFUR er en forkortelse for Kreativt entreprenørskab på Fur: Bosætning, iværksætteri og erhvervsudvikling.
Det er navnet på et projekt, der blev gennemført i 2017-18. Formålet var at tiltræke nye tilflyttere – og gerne personer med en drøm om iværksætteri.Der har været afholdt to Træf Fur og givet løbende rådgivning. Det har virket, for tilflytningen til Fur har været stigende.

Projektperioden er udløbet, men Fur Udviklingsråd rådgiver fortsat alle, der overvejer at flytte til Fur. Kontakt John Brinch Bertelsen på johnfur@fibermail.dk eller 97 59 35 76. Han kan fortælle om livet på Fur, ledige ejendomme, finansiering og de gunstige muligheder for støtte til iværksætteri. Og han kan bringe dig i kontakt med ildsjælene bag øens mange foreninger og netværk.De erfaringer, der er kommet ud af projektet, blev delt med andre på et seminar, der blev afholdt på Fur i oktober 2018. Læs mere herom på linket.

Projektets resultater er analyseret af en forsker fra Københavns Universitet og publiceret i en rapport, der kan læses her.