Træf Fur – Vil du med ?

Flyt til Fur-projektet handler om at skabe tilflytning og meget gerne erhvervsaktivitet på øen Fur. Derfor afholder vi som en del af projektet arrangementet Træf Fur, hvor potentielle tilflyttere bliver introduceret til livet på øen. Har du selv en idé om dit eget erhvervsprojekt, kan du tage det med til Træf Fur og høre om mulighederne for at realisere det på Fur. Desuden vil dagene byde på møder med folk, der allerede har påbegyndt et nyt liv på Fur, ligesom deltagerne får smagt på Furs eksisterende erhvervsliv.

Næste Træf Fur løber af stablen d. 14.-15. april 2018, og programmet er færdigt. Du kan læse mere om forårets Træf Fur længere nede på siden eller her.

Vil du med? Kontakt Hanne Tanvig på hwt@ign.ku.dk eller John Brinch Bertelsen på johnfur@fibermail.dk for mere information.

 

Træf Fur april 2018

Hvis du overvejer at flytte, så kan Fur være en mulighed. Øen har rigtig meget at byde på og summer af liv. Vi ser dig som mulig tilflytter, men det er endnu bedre, hvis du også vil skabe din egen virksomhed på øen, eller overtage en eksisterende. Ved tilflytning behøver du ikke at have et færdigt, forberedt erhvervsprojekt. En spirende ide er nok. Vi hjælper dig med at gøre ideen til virkelighed.

I oktober 2017 havde vi et vellykket Træf Fur, som allerede har resulteret i flere tilflyttere, og Furs folketal stiger.

Programmet for forårets Træf Fur (foreløbigt)

Lørdag 14. april:

Kl. 10:00-11:00 Ankomst, kaffe og introduktion. Sted: Regitzesminde, Søndergårdevej 17, Fur
Kl. 11:00-17:00 Rundt på øen (guidet tour) (inkl. frokost og kaffe). Nærmere program uddeles ved ankomst
Kl. 17:00-18:30 Privat indkvartering
Kl. 19:00-21:30 Middag sammen med inviterede Fur-boer, herunder tilflyttere efter det første Træf Fur Sted:  Et af Furs gode spisesteder

Søndag 15. april:

Kl. 08:30-09:30 Fælles morgenmad. Sted: Regitzesminde, Søndergårdevej 17, Fur
KL. 09:30-11:00 Ideværksted
Kl. 11:00-12:30 Tilflytteres/iværksætteres oplevelser og erfaringer på Fur
Kl. 12:30-13:15 Frokost
Kl. 13:15-14:30 Opsamling, næste skridt
Kl. 14:30-15:00 Kaffe og afrejse

Om eftermiddagen d. 15. april er der åbent hus i en række af boliger og erhvervsbygninger til salg, arrangeret i et samarbejde mellem ejendomsmæglere og Fur Udviklingsråd.  

 

Praktiske oplysninger
Det er gratis at deltage, men for at komme i betragtning skal du sende en anmodning herom med oplysninger om:

– Hvordan/hvor du har opnået viden om tilbudet
– Navn, adresse, alder, beskæftigelse o.l.
– Din motivation for at deltage

Da projektet modtager støtte og skal evalueres, skal du desuden stå til rådighed i forbindelse med interviews.
Tidligere Træf Fur deltagere er ligeledes velkomne. Fordi der er et begrænset antal pladser, forbeholder vi os dog retten til at vælge blandt tilmeldte, og da vil ’nye’ deltagere få høj prioritet.

Har du stor rejseafstand, kan du evt. ankomme fredag den 13. I givet fald må du påregne at dække evt. merudgifter. Send din begrundede ansøgning til Fur Udviklingsråd, att. formand John Brinch Bertelsen (johnfur@fibermail.dk). Ansøgningen skal være fremme senest 5. april.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at skrive til John eller Hanne Tanvig hwt@ign.ku.dk

Glimt fra efterårets Træf Fur

17 spændende og engagerede personer fra hele landet deltog i det første Træf Fur d. 21.-22. oktober 2017. De havde tilmeldt sig for at møde Fur og teste en drøm om at flytte væk og evt. til et samfund som Fur.

Nogle af deltagerne i Træf Fur kendte til øen i forvejen, andre ikke. Det er ikke for meget at skrive, at flere kommer igen og at nogle helt sikkert har seriøse planer om tilflytning og erhvervsaktivitet.

Det er dog alt for tidligt at sige noget præcist om de endelige resultater. Tilsvarende er det ikke retvisende på nuværende tidspunkt at skrive om de erhvervsprojekter, deltagerne kunne have i overvejelse efter mødet med øen. Men der fremkom mange lovende forslag på træffet, kan vi roligt konkludere.

Programmet de to dage var spækket med indslag og besøg rundt om på øen. Alle var på stikkerne og gav deltagerne det bedst mulige grundlag for at komme videre i deres beslutninger. Kronen på værket var ikke mindst lørdag aften på Fur Bryghus, hvor rigtig mange tilflyttede Furboere deltog og øste af deres erfaringer. Da var vi også inde på, hvordan der vil blive fulgt op. Der er for eksempel sikret en fortsat tæt kontakt til de enkelte og adgang til relevant rådgivning, viden etc. i forhold til de behov, der måtte opstå i processen frem mod realisering af flytteplaner og erhverv.

Det skal tilføjes, at flere ikke kunne deltage i de dage, men bliver introduceret til Fur på samme måde, og at henvendelser fra nye interesserede løbende vil blive besvaret af projektlederen (johnfur@fibermail.dk). I april 2018 vil der blive arrangeret endnu et Træf Fur, denne gang kombineret med et Åben Ø-arrangement.

Nedenstående er kun få blandt rigtig mange anerkendende udsagn fra deltagerne ved afslutningen af træffet.
”Rummelighed – at der er plads til for alle og også skæve ideer”, ”Sammenhold og netværk”, ”Storslået natur (vand/vind/ler/skov/bakker/udsigt)”,”Den energi, begejstring, som de ’gamle’ tilflyttere viste”, ”Lokalsamfundet støtter op om ideer og projekter”

”Meget positivt og inspirerende”, ”Når vi skal flytte, er det blevet klart, at det skal være til Fur”, ”Kommet fra uvished til vished”, ”Taget godt imod, god stemning, åbnet op for at realisere drømme”

Tekst: Hanne Tanvig.
Foto: Knud Peder Jensen, FurNyt.dk.