Træf Fur – Vil du med ?

Veloverstået Træf Fur

17 spændende og engagerede personer fra hele landet deltog i det første Træf Fur d. 21.-22. oktober 2017. De havde tilmeldt sig for at møde Fur og teste en drøm om at flytte væk og evt. til et samfund som Fur.

Nogle af deltagerne i Træf Fur kendte til øen i forvejen, andre ikke. Det er ikke for meget at skrive, at flere kommer igen og at nogle helt sikkert har seriøse planer om tilflytning og erhvervsaktivitet.

Det er dog alt for tidligt at sige noget præcist om de endelige resultater. Tilsvarende er det ikke retvisende på nuværende tidspunkt at skrive om de erhvervsprojekter, deltagerne kunne have i overvejelse efter mødet med øen. Men der fremkom mange lovende forslag på træffet, kan vi roligt konkludere.

Programmet de to dage var spækket med indslag og besøg rundt om på øen. Alle var på stikkerne og gav deltagerne det bedst mulige grundlag for at komme videre i deres beslutninger. Kronen på værket var ikke mindst lørdag aften på Fur Bryghus, hvor rigtig mange tilflyttede Furboere deltog og øste af deres erfaringer. Da var vi også inde på, hvordan der vil blive fulgt op. Der er for eksempel sikret en fortsat tæt kontakt til de enkelte og adgang til relevant rådgivning, viden etc. i forhold til de behov, der måtte opstå i processen frem mod realisering af flytteplaner og erhverv.

Det skal tilføjes, at flere ikke kunne deltage i de dage, men bliver introduceret til Fur på samme måde, og at henvendelser fra nye interesserede løbende vil blive besvaret af projektlederen (johnfur@fibermail.dk). I april 2018 vil der blive arrangeret endnu et Træf Fur, denne gang kombineret med et Åben Ø-arrangement.

Nedenstående er kun få blandt rigtig mange anerkendende udsagn fra deltagerne ved afslutningen af træffet.
”Rummelighed – at der er plads til for alle og også skæve ideer”, ”Sammenhold og netværk”, ”Storslået natur (vand/vind/ler/skov/bakker/udsigt)”,”Den energi, begejstring, som de ’gamle’ tilflyttere viste”, ”Lokalsamfundet støtter op om ideer og projekter”

”Meget positivt og inspirerende”, ”Når vi skal flytte, er det blevet klart, at det skal være til Fur”, ”Kommet fra uvished til vished”, ”Taget godt imod, god stemning, åbnet op for at realisere drømme”

Tekst: Hanne Tanvig.
Foto: Knud Peder Jensen, FurNyt.dk.

Træf Fur – Vil du med ?

Fur har rigtig meget at byde på. Selv om øen allerede summer af liv, er dørene åbne for nye beboere, der vil være med til at sikre fremtiden. Vi ser dig som tilflytter, men det er endnu bedre, hvis du også vil skabe din egen virksomhed på øen, eller overtage en eksisterende. Ved tilflytning behøver du ikke at have et færdigt, forberedt erhvervsprojekt. En spirende ide er nok. Vi hjælper dig med at gøre ideen til virkelighed.

Her er tre muligheder for at komme i nærkontakt med øen:

1. Træf Fur – Inspirationsmøde – d. 21.-22. oktober 2017. Se foreløbigt program nedenfor. Frist for tilmelding d. 5. oktober.

2. Træf Fur – Åben Ø – d. 14-15. april 2018. Program følger senere.

3. Træf Fur – Individuelle arrangementer tilpasset dine/jeres behov

Generelt er deltagelse gratis. For nærmere information og tilmelding skal man henvende sig til John Brinch Bertelsen, johnfur@fibermail.dk eller 9759 3576.

 

Program for Træf Fur – d. 21.-22. oktober

Lørdag d. 21. oktober 2017

10:00-10:30 Velkomst. Introduktion til programmet

10:30-12:30 Se og høre om øen, møde folk og dens herlighed samt (ledige) bosætningsmuligheder

12:30-13:30 Frokost

13:30-15:00 Se og høre om virksomheder, faciliteter og muligheder for nye erhverv

15:00-16:00 Kaffe

16:00-17:30 Debat om muligheder

17:30-18:30 Indkvartering (privat)

19:00-22:00 Middag og socialt samvær

Søndag d. 22. oktober 2018

08:00-09:00 Morgenmad

09:00-12:00 Fremtidsværksted – ideer til erhvervsprojekter

12:00–13:00 Frokost

13:00-14:00 Introduktion til rådgivning, finansiering, møde folk der har taget springet m.v.

14:00-15:00 Opfølgning, aftaler, næste skridt

15:00- Kaffe, afrejse

 

Sidste tilmeldingsfrist: 5. oktober 2017.

Kontakt: John Brinch Bertelsen, johnfur@fibermail.dk eller 9759 3576