Ø-ambassadører

To ø-ambassadører står til din rådighed

På Fur ved man, hvor vigtigt det er, at kunne kontakte en lokalkendt, hvis man vil have mere viden om livet og mulighederne på øen.

Det er ofte kontakt med en furbo, der har gjort, at overvejelsen om tilflytning er endt med beslutningen: Vi flytter til Fur. Den beslutning har mange taget. I dag udgør tilflytterne omkring 75% af befolkningen på Fur.

I forbindelse med projekt KEFUR er der udpeget to ø-ambassadører. En kvinde og en mand. De står til rådighed for dig. De besvarer dine spørgsmål og henviser til andre. Ø-ambassadørerne kan give dig den nøgle, der åbner døren til et levende lokalsamfund med høj puls.

Du kan få det lokale netværk, der sikrer en vellykket integration. Du er velkommen til at kontakte Birgit og John.

Om de unge og familieliv på Fur

Birgit Ladefoged. E-mail: ladefogedfur@gmail.com Telefon: 30 33 94 35 og 97 59 30 46

“Jeg blev født i 1961 i Himmerland og flyttede i 1993 til Fur sammen med min furbo-mand Søren. Vi har tre børn fra 92, 93 og 96. Jeg har arbejdet på Fur i mange år som pædagog i Skole og Fritidsordningen, og har været leder af Fur Børnehave gennem seks år. I dag er jeg pædagog i Skive. Jeg har siddet i mange bestyrelser, og gør det fortsat. Jeg tager aktiv del i planlægningen af mange aktiviteter og arrangementer på øen.”

“Spørg mig om alt, hvad der har med familielivet på Fur at gøre, børn og unge, børnepasning, skole, ungdomsklub, fritidsmuligheder, foreningsliv og Fur Uddannelseslegat.
Kort og godt: Aktiviteter for børn unge og voksne, det sociale netværk, trygheden og de rige oplevelsesmuligheder på Fur.”

Den levende encyklopædi

John Brinch Bertelsen. E-mail: johnfur@fibermail.dk. Telefon: 97 59 35 76

“Jeg blev født i 1957 og er vokset op på Fur. Boede i Århus fra 78-83 for at studere på Moesgaard. Har to børn sammen med Ketty. Jeg er museumsinspektør på Fur Museum.
Mit arbejde består i at dokumentere udviklingen på Fur og udbrede kendskabet til livet på en Limfjordsø. Jeg er aktiv som busguide, foredragsholder og forfatter. Jeg arbejder ikke kun med øens fortid, men endnu mere med nutiden og laver ofte fundraising for at styrke Furs fremtid. Jeg sidder i flere bestyrelser og har været projektleder i forskellige forsøgs- og udviklingsprojekter.”

“Spørg mig om Furs seværdigheder, styrker og svagheder. Spørg mig om landskabet, historien og livet på Fur før og nu, om tilflytnings- og erhvervsmuligheder samt projekt KEFUR”